Wydruki

Tachograf cyfrowy to nie jedynie urządzenie służące do zapisu informacji na temat przebutej drogi. Jak wspominałem wcześniej cyfrowy tachograf wyposażony jest we wbudowaną drukarkę umożliwiającą drukowanie danych na każde nasze życzenie, lub też w przypadku kontroli wydruk danych dla funkcjonariusza. Druki te może praktycznie wykonywać każdy, nie tylko kontroler. Drukarka zamontowana w tachografie cyfrowym to proste urządzenie dokonujące wydruków na papierze termicznym.

Read More »

Zaświadczenie o działalności kierowcy

Zaświadczenie o działalności zwane też potocznie zaświadczeniem o dniach wolnych stanowi dokument potwierdzający czasowe wykonywanie/nie wykonywanie przez kierowcę określonych czynności w danym okresie, inne niż dotyczące pojazdu objętego zakresem Rozporządzenia 561 lub Umowy AETR.

Read More »

Reguła jednej minuty

Ustawa o czasie pracy kierowcy dość restrykcyjnie określa dzienny możliwy czas prowadzenia pojazdu. Na szczęście od 1 października 2011 roku wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 GRUDNIA 2009 r. oraz dzięki nowym tachografom pracodawca jest w stanie zaoszczędzić w ciągu dnia od 12 do 50 minut jazdy.

Read More »

Wpisy ręczne na tachografie cyfrowym

Wpisem ręcznym lub wpisem manualnym nazywamy czynność polegającą na ręcznym wprowadzeniu na kartę kierowcy danych z okresów gdy tachograf nie zarejestrował ich w sposób automatycznych. Wprowadzanie danych odbywa się za pomocą tachografu.

Read More »

Początek pracy z tachografem cyfrowym

Jak z każdym urządzeniem przed rozpoczęciem pracy z tachografem cyfrowym powinniśmy zapoznać się z kilkoma prostymi zasadami związanymi z jego eksploatacją. Co najważniejsze zasady te związane są zarówno z obowiązkami wobec kierowców jaki przedsiębiorcy który jest właścicielem pojazdu.

Read More »

Anologowe i cyfrowe

Głównym zadaniem stojącym przed tachografem zainstalowanym w samochodzie ciężarowym oraz autobusie jest rejestracja czasu pracy kierowcy oraz przebyte kilometry oraz prędkość pojazdu.

Read More »

Co to jest tachograf?

Tachografem (gr. tachos – prędkość + grapho – pisać) nazywamy urządzenie pomiarowe, które zapisuje przejechaną przez pojazd drogę jako jego chwilową prędkość jak i inne czynności wykonywane przez kierowcę. Jednakże głównym celem tachografu jest zarejestrowanie czasu przebywania kierowcy za kierownicą oraz zapis dyżuru czy odpoczynku.

Read More »