Home Wpisy ręczne na tachografie cyfrowym
« Home »
Mar 18th, 2013 Comments: 0

Wpisy ręczne na tachografie cyfrowym

Tags
Plurk
Share this

Wpisem ręcznym lub wpisem manualnym nazywamy czynność polegającą na ręcznym wprowadzeniu na kartę kierowcy danych z okresów gdy tachograf nie zarejestrował ich w sposób automatycznych. Wprowadzanie danych odbywa się za pomocą tachografu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85:

“Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy gotowości, innej pracy, przerwy i dzienne okresy odpoczynku to wprowadza się je na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące. ”

Najczęściej wpisów ręcznych dokonujemy w sytuacjach:

  • kierowca opuszcza pojazd zabierając kartę (np. idzie na obiad)
  • kierowca w trakcie zmiany pracuje na warsztacie (pojazd jest w tym czasie użytkowany przez innego kierowcę)
  • kierowca dojeżdża samochodem osobowym do miejsca przejęcia pojazdu przed rozpoczęciem pracy
  • kierowca prowadzi pojazd nieobjęty zakresem stosowania przepisów Rozporządzenia 561 (np. samochód dostawczy) i przesiada się na pojazd objęty przepisami
  • kierowca oczekuje na otrzymanie dokumentów przed wyjazdem z bazy lub zdaje dokumenty po powrocie

Dodatkowo powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na następujące przypadki.

Zgodnie z Art 15, ust. 7

– po powrocie z odpoczynku tygodniowego kierowca nie musi dokonywać wpisu ręcznego, na ten okres kierowca otrzymuje od pracodawcy zaświadczenie o działalności.

W przypadku gdy kierowca kończy zmianę jednego dnia i wyjmuje kartę, a w następnym dniu rozpoczyna zmianę i wkłada kartę powinien również dokonać operacji wpisu ręcznego ( starsze tachografu podają mylnie złą informacje jakoby wpisu tego nie trzeba było dokonywać )

W przypadku nie dodania przez nas wpisu na okres odpoczynku do 24 godzin , to podczas kontroli na wydruku kontrolnym otrzymamy znaki ?? – okres taki służby kontrolne interpretują jako nieewidencjonowany ( kierowca w tym czasie mógł wykonywać inną pracę ) dlatego też mogą ukarać kierowcę mandatem karnym.

Nie wprowadzamy wpisów ręcznych w przypadku gdy od zakończenia do rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku karta kierowcy pozostała w tachografie.

Dodaj komentarz